Vyberte stránku
  • První krok k získávání informací: efektivně číst
  • Druhý krok k získávání informací: efektivně psát
  • Třetí krok k tvorbě nových informací: rady na cestu do lékařského výzkumu

O informacích

O tom, že lavina informací, která nás v medicíně doslova zavaluje, je pro netrénovaného téměř neřešitelným oříškem, není pochyb. Řešením určitě není zastavit přísun informací, nýbrž naučit se s nimi racionálně zacházet. To znamená vyhledávat, třídit a z nich pak potřebné informace vybírat. Stejně tak důležité je vybrané a utříděné informace racionálně ukládat, aby je bylo možno opět dle potřeby rychle a přesně najít, vybrat a využít. V našem kursu se pokusíme také naznačit, jak informace vnímat, jakou mají roli ve společnosti a zvláště v medicíně.

Zaměření kurzu

Kurs je zaměřen věkově hlavně na lékaře v postgraduálním tréninku. Může být přínosný i pro zvídavé mediky. A pokud v něm najdou poučení i zkušení lékaři, snad se tím podaří uzavřít tolik potřebný kruh generační komunikace.

Komu je kurz určený

Kurs je vhodný pro všechny klinické lékaře. Za první krok k získání informací považujeme četbu odborné literatury, a proto klademe nejprve důraz na schopnost efektivně číst. Správně číst musí umět každý doktor – bez výjimky. V opačném případě  se stane uzavřeným systémem, neschopným zachycovat a přijímat nové informace a tudíž zákonitě začne zaostávat. Za druhý krok považujeme schopnost psát odborné texty jako přirozený výsledek studia informací. Z uvedeného vyplývá, že tento kurs může poskytnout užitečné informace i lékařům s vědeckými ambicemi, kteří v něm mohou nalézt při své klinické praxi i dobrý základ pro vědeckou činnost. Kurs je vlastně nutným doplněním pregraduálního lékařského vzdělání, protože studenti lékařských fakult  jsou jedinými absolventy universit, kteří získávají doktorský titul bez obhajoby diplomové práce či doktorské these. Uzavírají vysokoškolské studium pouze složením státních zkoušek. Naprosté většině lékařů tak zůstává do promoce, a často i dlouho po ní, utajeno mnohé z umění komunikace a prezentace slovem či písmem, které ovládají například absolventi přírodních věd nebo filosofie. Není to škoda či dokonce handicap?

Cíl kurzu

Cílem (ale i tak trochu ctižádostí) následujících textů je nabídnout zvídavým lékařům něco osvěžujících doušků ze studnice poznání, kterou v současnosti představují moderní informační prameny a otevřít cestu poznání, která se dnes mění v  informační dálnici.  Pokud vás „vyprovokujeme“ ke komunikaci, budeme potěšeni.

Autor textů

Autorem většiny textů našeho kursu je Doc. MUDr. Milan Špála, CSc.(1930), můj milý učitel, který v devadesátých letech minulého století pořádal na Universitě Karlově pro nás, tehdy mladé lékaře toužící po poznání, postgraduální kursy Úvod do lékařského výzkumu. Tisíceré díky, pane docente… MUDr. Vít Mareček