Vyberte stránku

Kde a jak hledat informace?

Databáze = cesty k informacím. Bez znalosti primárních pramenů nelze posoudit kvalitu hodnocené informace. Podmínkou je ovšem onu primární informaci skutečně nalézt – a přečíst! A k tomu nám slouží sekundární prameny neboli databáze. V českém prostředí to je databáze Bibliographia Medica Čechoslovaca  (BMČ). Ze světových lékařských databází nás budou především zajímat Medline, Embase a Current Contents, popř. Biosis.

Správné čtení jako základ Evidence Based  Medicine (EBM)

Kolébkou EBM, tj. medicíny založené na důkazech,  je  Mc Masterova universita v Hamiltonu v kanadském Ontariu. Nabízíme odkazy na základní sérii článků o EBM v časopise JAMA, z nichž některé  byly zveřejněny rovněž v JAMA-CS. Na závěr připojujeme bibliografické odkazy na jiné zajímavé texty o problematice EBM.

Informační prameny

Kdo chce správně číst odborné lékařské texty, musí znát jejich strukturu, aby se v nich neztratil.